تبلیغات بنری
حالوا : اکثر مردها با زن های زیبا ازدواج نمی کنند . نتایج یک نظر سنجی از مردهای 80 کشور دنیا نشان میدهد که اکثر مردها ترجیح میدهند همسرشان ظاهر زیبا و مد روز داشته باشد اما چهره زیبایی نداشته باشد . چرا که حفظ کردن زن زیبا خیلی دشوار است.  
آیا مردان تمایل به ازدواج با زنان زیبا را ندارند ؟

حالوا : اکثر مردها با زن های زیبا ازدواج نمی کنند . نتایج یک نظر سنجی از مردهای 80 کشور دنیا نشان میدهد که اکثر مردها ترجیح میدهند همسرشان ظاهر زیبا و مد روز داشته باشد اما چهره زیبایی نداشته باشد . چرا که حفظ کردن زن زیبا خیلی دشوار است.