تبلیغات بنری
مجله حالوا : با افزایش قیمت ارز و پایین امدن ارزش پول ملی , و همچین افزایش قیمت خودرو , نوسان شدیدی برای بازار خودرو رقم خورده است. با بررسی قیمت ها به راحتی میتوان به اختلاف قیمت خودروها در بازار و کارخانه پی برد.  بعضی از خودروها اختلاف قیمت دوبرابری نسبت بهم دارند .     «دنا پلاس»بازار  ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومانکارخانه ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان «تندر پلاس اتومات»بازار  ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانکارخانه ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان «پژو ۴۰۵»بازار ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ اومانکارخانه…
مقایسه «اختلاف قیمت شدید» بعضی از خودروها در« بازار» با «کارخانه»

مجله حالوا : با افزایش قیمت ارز و پایین امدن ارزش پول ملی , و همچین افزایش قیمت خودرو , نوسان شدیدی برای بازار خودرو رقم خورده است. با بررسی قیمت ها به راحتی میتوان به اختلاف قیمت خودروها در بازار و کارخانه پی برد.  بعضی از خودروها اختلاف قیمت دوبرابری نسبت بهم دارند .

 

 

«دنا پلاس»

بازار  ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

کارخانه ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 «تندر پلاس اتومات»

بازار  ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

کارخانه ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 «پژو ۴۰۵»

بازار ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ اومان

کارخانه ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

«سمند»

بازار ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

کارخانه ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

«پژو ۲۰۶ صندوق دار»

 بازار ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

کارخانه ۴۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان

«پژو ۲۰۷ اتومات»

بازار  ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

کارخانه  ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

«رنو ساندرو»

بازار  ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

کارخانه ۵۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان

«پژو پارس»

بازار ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

کارخانه ۵۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان

«تیبا صندوق دار»

بازار  ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

کارخانه  ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 «پراید»

بازار   ۲۸/۰۰۰/۰۰۰  تومان

کارخانه  ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان