تبلیغات بنری
دانشمندان کره ی جنوبی پروفایل ۱۷۹ نفر از کاربران اینستاگرام را آنالیز کردند (در مجموع ۲۵،۳۹۴ عکس).این دانشمندان پی بردند کسانی که در رابطه ی عاطفی هستند، در مقایسه با کسانی که شریک عاطفی ندارند، بیشتر عکس هایی به اشتراک می گذارند که رنگ های برجسته و پررنگی دارند.     علاوه بر این، افراد برونگرا و کسانی که مستعد خودشیفتگی هستند بیشتر از دیگران، از فیلترهای پررنگ برای عکس های خود استفاده می کنند.دانشمندان امریکایی با آنالیز ۴۳،۹۵۰ عکس از کاربران اینستاگرام، پی بردند افراد افسرده بیشتر عکس…
افراد افسرده بیشتر عکس به اشتراک می گذارند

دانشمندان کره ی جنوبی پروفایل ۱۷۹ نفر از کاربران اینستاگرام را آنالیز کردند (در مجموع ۲۵،۳۹۴ عکس).

این دانشمندان پی بردند کسانی که در رابطه ی عاطفی هستند، در مقایسه با کسانی که شریک عاطفی ندارند، بیشتر عکس هایی به اشتراک می گذارند که رنگ های برجسته و پررنگی دارند.

افراد افسرده بیشتر عکس به اشتراک می گذارند 

 

علاوه بر این، افراد برونگرا و کسانی که مستعد خودشیفتگی هستند بیشتر از دیگران، از فیلترهای پررنگ برای عکس های خود استفاده می کنند.

دانشمندان امریکایی با آنالیز ۴۳،۹۵۰ عکس از کاربران اینستاگرام، پی بردند افراد افسرده بیشتر عکس به اشتراک می گذارند.
 علاوه بر این، تمرکز اصلی در عکس های آن ها روی صورت خود آن ها است.
 همچنین، این افراد برای عکس های خود اغلب از فیلتر استفاده نمی کنند.

 رنگ های تیره، آبی و خاکستری رنگ غالب بیشتر عکس های افراد افسرده هستند. به علاوه، آن ها نود درصد عکس های سیاه و سفید را  ترجیح می دهند.
مترجم:گلریزبرهمند