تبلیغات بنری
عید قربان به روز دهم ماه قمری ذی‌الحجه گفته می‌شود که از گرامی‌ترین عیدهای مسلمانان است و به یاد ابراهیم و فرزندش، اسماعیل، توسط بسیاری از مسلمانان جشن گرفته می‌شود.عید قربان سال 98 در تاریخ شمسی روز چهارشنبه ۳۱ مرداد خواهد بود.در تاریخ میلادی روز چهارشنبه 22 آگوست خواهد بود  
تاریخ روز عید قربان سال 1398


عید قربان به روز دهم ماه قمری ذی‌الحجه گفته می‌شود که از گرامی‌ترین عیدهای مسلمانان است و به یاد ابراهیم و فرزندش، اسماعیل، توسط بسیاری از مسلمانان جشن گرفته می‌شود.


عید قربان سال 98

در تاریخ شمسی روز چهارشنبه ۳۱ مرداد خواهد بود.

در تاریخ میلادی روز چهارشنبه 22 آگوست خواهد بود