تبلیغات بنری
تسنیم : وزارت خارجه ترکیه به تحریم دو وزیر کابینه این کشور توسط آمریکا واکنش نشان داد و از واشنگتن خواست تا از تصمیم خود بازگردد.وزارت خارجه ترکیه هشدار داد که آنکارا به این موضع خصمانه آمریکا پاسخ خواهد داد و این اقدامات کمکی به هیچ هدفی نخواهد کرد.وزرای دادگستری و کشور ترکیه به دلیل آنچه نقش داشتن در بازداشت کشیش آمریکایی «اندرو برانسن» اعلام شده، تحت تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند.وزیر دادگستری و وزیر کشور ترکیه توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده، دارایی های…
ترکیه: به مواضع خصمانه آمریکا پاسخ خواهیم داد

تسنیم : وزارت خارجه ترکیه به تحریم دو وزیر کابینه این کشور توسط آمریکا واکنش نشان داد و از واشنگتن خواست تا از تصمیم خود بازگردد.

وزارت خارجه ترکیه هشدار داد که آنکارا به این موضع خصمانه آمریکا پاسخ خواهد داد و این اقدامات کمکی به هیچ هدفی نخواهد کرد.

وزرای دادگستری و کشور ترکیه به دلیل آنچه نقش داشتن در بازداشت کشیش آمریکایی «اندرو برانسن» اعلام شده، تحت تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند.

وزیر دادگستری و وزیر کشور ترکیه توسط وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده، دارایی های آن دو بر اساس اختیارات قضایی آمریکا بلوکه شده، و مرادوات تجاری افراد با این دو وزیر ترک، ممنوع خواهد شد.