حالوا | پورتال خبری و سبک زندگی

تصاویر بازیگران و هنرمندان در اکران خصوصی فیلم «داش آکل»

اکران خصوصی فیلم سینمایی "داش آکل,داش آکل,فیلم داش آکل,بازیگران داش آکل,عکس بازیگران در داش آکل,عکسهای اکران فیلم داش آکل,

اکران فیلم سینمایی "داش آکل" در باغ کتاب . اکران خصوصی فیلم سینمایی "داش آکل" با حضور جمعی از بازیگران و هنرمندان شامگاه دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار شد.   تصاویر بازیگران و هنرمندان در اکران خصوصی "فیلم داش آکل"      

تبلیغات بنری
اکران فیلم سینمایی "داش آکل" در باغ کتاب . اکران خصوصی فیلم سینمایی "داش آکل" با حضور جمعی از بازیگران و هنرمندان شامگاه دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار شد.   تصاویر بازیگران و هنرمندان در اکران خصوصی "فیلم داش آکل"      
تصاویر بازیگران و هنرمندان در اکران خصوصی فیلم «داش آکل»

اکران فیلم سینمایی "داش آکل" در باغ کتاب . اکران خصوصی فیلم سینمایی "داش آکل" با حضور جمعی از بازیگران و هنرمندان شامگاه دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار شد.

 

تصاویر بازیگران و هنرمندان در اکران خصوصی "فیلم داش آکل"

 

 

تصاویر بازیگران و هنرمندان در اکران خصوصی فیلم «داش آکل»8

عکس بازیگران در اکرام فیلم داش آکل , تصاویر هنرمندان در اکران خصوصی فیلم داش آکل , فیلم داش آکل

عکس بازیگران در اکرام فیلم داش آکل , تصاویر هنرمندان در اکران خصوصی فیلم داش آکل , فیلم داش آکل2

تصاویر بازیگران و هنرمندان در اکران خصوصی فیلم «داش آکل»4

تصاویر بازیگران و هنرمندان در اکران خصوصی فیلم «داش آکل»5

عکس بازیگران در اکرام فیلم داش آکل , تصاویر هنرمندان در اکران خصوصی فیلم داش آکل , فیلم داش آکل5

عکس بازیگران در اکرام فیلم داش آکل , تصاویر هنرمندان در اکران خصوصی فیلم داش آکل , فیلم داش آکل6