تبلیغات بنری
اکران فیلم سینمایی "داش آکل" در باغ کتاب . اکران خصوصی فیلم سینمایی "داش آکل" با حضور جمعی از بازیگران و هنرمندان شامگاه دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار شد.   تصاویر بازیگران و هنرمندان در اکران خصوصی "فیلم داش آکل"      
تصاویر بازیگران و هنرمندان در اکران خصوصی فیلم «داش آکل»

اکران فیلم سینمایی "داش آکل" در باغ کتاب . اکران خصوصی فیلم سینمایی "داش آکل" با حضور جمعی از بازیگران و هنرمندان شامگاه دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ در پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار شد.

 

تصاویر بازیگران و هنرمندان در اکران خصوصی "فیلم داش آکل"

 

 

تصاویر بازیگران و هنرمندان در اکران خصوصی فیلم «داش آکل»8

عکس بازیگران در اکرام فیلم داش آکل , تصاویر هنرمندان در اکران خصوصی فیلم داش آکل , فیلم داش آکل

عکس بازیگران در اکرام فیلم داش آکل , تصاویر هنرمندان در اکران خصوصی فیلم داش آکل , فیلم داش آکل2

تصاویر بازیگران و هنرمندان در اکران خصوصی فیلم «داش آکل»4

تصاویر بازیگران و هنرمندان در اکران خصوصی فیلم «داش آکل»5

عکس بازیگران در اکرام فیلم داش آکل , تصاویر هنرمندان در اکران خصوصی فیلم داش آکل , فیلم داش آکل5

عکس بازیگران در اکرام فیلم داش آکل , تصاویر هنرمندان در اکران خصوصی فیلم داش آکل , فیلم داش آکل6