تبلیغات بنری
تبریز قطب فرش و تابلو فرش ایران است که فرش هایش حتی در کشورهای خارجی هم معروف است و محبوبیت جهانی دارد. شهر سردرود در 8 کیلومتری تبریز تابلو فرش های بی نظیری تولید میکند در ایران همتا ندارد. در این بخش مدل های جدید و بروز تابلو فرش های بافته شده از سراسر تولیدی ها را برایتان به نمایش گذاشتیم.     عکسهای دیدنی از تابلو فرش های دستبافت    
تصاویر دیدنی از تابلو فرش های دستبافت تبریز

تبریز قطب فرش و تابلو فرش ایران است که فرش هایش حتی در کشورهای خارجی هم معروف است و محبوبیت جهانی دارد. شهر سردرود در 8 کیلومتری تبریز تابلو فرش های بی نظیری تولید میکند در ایران همتا ندارد. در این بخش مدل های جدید و بروز تابلو فرش های بافته شده از سراسر تولیدی ها را برایتان به نمایش گذاشتیم.

 

تابلو فرش

 

عکس تابلو فرش تبریز

عکس تابلو فرش مهریه

عکسهای دیدنی از تابلو فرش های دستبافت

تعکس ابلو فرش پاسورباز, تصاویر تابلو فرش مهریه

 

عکسهای دیدنی تابلو فرش مینیاتور

 

عکس تابلو فرش دستبافت بدرقه