تبلیغات بنری
تبهکاری که به 25 سال زندان محکوم شده بود با بالگرد از زندان فرار می کند.اسپوتنیک : رودوآن فد، تبهکاری که به 25 سال زندان محکوم شده بود با کمک چند فرد کاملا مسلح با بالگرد از زندانی در پاریس فرار می کند.بالگردی که وی را فراری داد در حومه شمال شرقی پایتخت فرانسه پیدا و تحقیقات پلیس برای پیدا کردن وی آغاز شده است.این برای دومین بار است که این فرد تبهکار موفق به فرار از زندان شده است. وی در سال 2013 نیز با استفاده از دینامیت به خارج از زندان راه یافت، اما شش هفته بعد بازداشت شد.یک دادگاه استیناف چندی…

تبهکاری که به 25 سال زندان محکوم شده بود با بالگرد از زندان فرار می کند.

اسپوتنیک : رودوآن فد، تبهکاری که به 25 سال زندان محکوم شده بود با کمک چند فرد کاملا مسلح با بالگرد از زندانی در پاریس فرار می کند.

بالگردی که وی را فراری داد در حومه شمال شرقی پایتخت فرانسه پیدا و تحقیقات پلیس برای پیدا کردن وی آغاز شده است.

این برای دومین بار است که این فرد تبهکار موفق به فرار از زندان شده است. وی در سال 2013 نیز با استفاده از دینامیت به خارج از زندان راه یافت، اما شش هفته بعد بازداشت شد.

یک دادگاه استیناف چندی پیش این فرد را به دلیل طراحی سرقتی مسلحانه در سال 2010 به 25 سال زندان محکوم کرد. سرقت مسلحانه آن زمان به نزاعی خونبار منتهی و در جریان آن یک نیروی پلیس کشته شد.