تبلیغات بنری
روحانی: دولت ثروتمند است ولی همه این ثروت را در گاوصندوق گذاشیم و قفل کرده‌ایم▫️تحریم، ساختارهای غلط، جنگ روانی و بر مشکلات اقتصادی تاثیرگذار بود. اما دولت اقداماتی را در نظر گرفت تا بتواند التهابات را کنترل کند ▫️بانک مرکزی تصمیم گرفت تا بنابر التهابات و اتفاقات روزمره تصمیم گیری نکند▫️امروز ما برعکس عمل کردیم. یعنی ذخایر بانک مرکزی از نظر اسکناس از هر روز دیگری بهتر است و مداخلات در بازار به حداقل رسیده است و تلاش برای مراودات با کشورها علی رغم تحریم ها ادامه دارد ▫️در واقع ثبات…

روحانی: دولت ثروتمند است ولی همه این ثروت را در گاوصندوق گذاشیم و قفل کرده‌ایم

▫️تحریم، ساختارهای غلط، جنگ روانی و بر مشکلات اقتصادی تاثیرگذار بود. اما دولت اقداماتی را در نظر گرفت تا بتواند التهابات را کنترل کند

 ▫️بانک مرکزی تصمیم گرفت تا بنابر التهابات و اتفاقات روزمره تصمیم گیری نکند

▫️امروز ما برعکس عمل کردیم. یعنی ذخایر بانک مرکزی از نظر اسکناس از هر روز دیگری بهتر است و مداخلات در بازار به حداقل رسیده است و تلاش برای مراودات با کشورها علی رغم تحریم ها ادامه دارد

 ▫️در واقع ثبات مالی و ارزی به ویژه بعد از 13 آبان طبق همان قولی که به مردم دادم، شرایط کشور آرام تر شد و آمریکا هر تیری که در کمان داشت رها کرد و مردم دیدند قدرت آنان چقدر است

▫️از توانمندی دولت برای سال بعد و سال های آینده باید بیشتر استفاده کنیم. ما ثروت و توانایی فراوانی داریم ولی همه آنها را در گاوصندوق گذاشیم و قفل کرده‌ایم

▫️دولت دارای باارزش‌ترین زمین‌ها در داخل شهرها در کنار شهرها و در مناطق مختلف کشور است

▫️من در استانی رفتم زمین بسیار وسیعی کنارش بود. گفتم این برای کجا است؟ گفتند برای فلان وزارتخانه است. از 30 سال پیش زمین را گرفته بود و می‌خواهد 40 سال بعد طرحی را پیاده کند. ما دارایی‌هایمان را نباید منجمد کنیم.