تبلیغات بنری
زنان عربستان سعودی صبح روز یکشنبه به طور دسته جمعی با ماشین های خود به خیابان های شهرهای عربستان آمدند.
رانندگی دسته جمعی زنان عربستان در خیابان های شهر ریاض

زنان عربستان سعودی صبح روز یکشنبه به طور دسته جمعی با ماشین های خود به خیابان های شهرهای عربستان آمدند.


 این اقدام بعد از اجازه رسمی عربستان سعودی برای رانندگی زنان صورت گرفت. با توجه به صحنه های ثبت شده از شهرهای بزرگ عربستان سعود که به طور مستقیم توسط شبکه های این کشور پخش شد، ده ها زن از دقایق اولیه قانونی شدن حق رانندگی با ماشین های خود به خیابان ها آمدند.

 

زن راننده عربستانی

زنان عربستان

 رانندگی زنان عربستان

 


در ماه سپتامبر سال گذشته پادشاهی عربستان سعودی فرمان اجازه رانندگی زنان را صادر کرد. عربستان سعودی تنها کشور جهان بود که در آن ممنوعیت رانندگی برای زنان وجود داشت. از تاریخ ۲۴ ژوئن فرمان به طور رسمی اجرایی شد. / رسانه های عربی