تبلیغات بنری
حالوا : دانشمندان تحقیقاتی انجام دادند که در جریان آن فعالیت بدنی می تواند به درمان بیماری کمک کند. متخصصین برزیلی روش جدیدی برای درمان افسردگی یافته اند. به عقیده گروهی از دانشمندان مرکز لیا ساله ، برای درمان بیماری های روانی ، فرد باید ورزش کند. متخصصین تحقیقاتی را انجام دادند که در آن بیش از ۲۵۰ هزار نفر شرکت داشتند. مشخص شد که بدون در نظر گرفتن جنسیت و سن ، فعالیت بدنی باعث می شود که روحیه بهتر شده و ضعف های عاطفی را کمتر می کند. نتایج این تحقیقات منتشر شده است.خاطر نشان می شود که این اولین…
روش جدید درمان افسردگی از متخصصین برزیلی

حالوا : دانشمندان تحقیقاتی انجام دادند که در جریان آن فعالیت بدنی می تواند به درمان بیماری کمک کند.

متخصصین برزیلی روش جدیدی برای درمان افسردگی یافته اند. به عقیده گروهی از دانشمندان مرکز لیا ساله ، برای درمان بیماری های روانی ، فرد باید ورزش کند.

متخصصین تحقیقاتی را انجام دادند که در آن بیش از ۲۵۰ هزار نفر شرکت داشتند. مشخص شد که بدون در نظر گرفتن جنسیت و سن ، فعالیت بدنی باعث می شود که روحیه بهتر شده و ضعف های عاطفی را کمتر می کند. نتایج این تحقیقات منتشر شده است.
خاطر نشان می شود که این اولین آنالیز جهانی ست که نشان می دهد فعالیت فیزیکی از پیشرفت افسردگی جلوگیری می کند.