حالوا | پورتال خبری و سبک زندگی

ساعات قطعی برق امروز دوشنبه 8 مرداد 97

قطعی های برق دوشنبه 8 مرداد,

بدلیل مصرف بالای برق در کشور قطعی ها همچنان ادامه دارد. در این مطلب جدول زمانبندی قطع برق تهران را در تاریخ دوشنبه 8 مرداد مشاهده می کنید .     اعلام جدول قطع برق تهران دوشنبه 8 مرداد   شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد با توجه به استمرار هوای گرم و افزایش بی سابقه مصرف برق و نیز محدودیت منابع تولید انرژی، صنعت برق ضمن عذرخواهی ناگزیر به پیش بینی اعمال محدودیت بار در شبکه های توزیع برق شهر تهران است.بر همین اساس، این شرکت به منظور سهولت دسترسی مشترکان به جدول زمانبندی محدودیت…

تبلیغات بنری
بدلیل مصرف بالای برق در کشور قطعی ها همچنان ادامه دارد. در این مطلب جدول زمانبندی قطع برق تهران را در تاریخ دوشنبه 8 مرداد مشاهده می کنید .     اعلام جدول قطع برق تهران دوشنبه 8 مرداد   شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد با توجه به استمرار هوای گرم و افزایش بی سابقه مصرف برق و نیز محدودیت منابع تولید انرژی، صنعت برق ضمن عذرخواهی ناگزیر به پیش بینی اعمال محدودیت بار در شبکه های توزیع برق شهر تهران است.بر همین اساس، این شرکت به منظور سهولت دسترسی مشترکان به جدول زمانبندی محدودیت…
ساعات قطعی برق امروز دوشنبه 8 مرداد 97

بدلیل مصرف بالای برق در کشور قطعی ها همچنان ادامه دارد. در این مطلب جدول زمانبندی قطع برق تهران را در تاریخ دوشنبه 8 مرداد مشاهده می کنید .

 

 

اعلام جدول قطع برق تهران دوشنبه 8 مرداد

 

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد با توجه به استمرار هوای گرم و افزایش بی سابقه مصرف برق و نیز محدودیت منابع تولید انرژی، صنعت برق ضمن عذرخواهی ناگزیر به پیش بینی اعمال محدودیت بار در شبکه های توزیع برق شهر تهران است.

بر همین اساس، این شرکت به منظور سهولت دسترسی مشترکان به جدول زمانبندی محدودیت احتمالی بار تا پایان اجرای این طرح، نسبت به گروه بندی مناطق در پنج دسته و براساس ساعت زمانی مشخص اقدام کرده است.

مشترکان می توانند بر اساس منطقه برق و آدرس محل سکونت خود، گروه بندی خود را مشخص و از زمانبندی احتمالی اعمال محدودیت اطلاع حاصل نمایند.

 

دانلود برنامه قطعی برق در تهران