تبلیغات بنری
«حامد پسر جوانی است که طی یک اتفاق درگیر ماجرایی عاطفی می‌شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار می‌گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت‌ساز بزند و در ادامه قصه عاشقانه لیلا و حامد شروع میشود . ...»   عکس نوشته عاشقانه از قصه عاشقی لیلا و حامد سریال پدر - سری دوم           سری اول :  «عکس نوشته های عاشقانه» « لیلا و حامد سریال پدر»  
سری دوم از عکس های عاشقانه «قصه لیلا و حامد» «سریال پدر»

«حامد پسر جوانی است که طی یک اتفاق درگیر ماجرایی عاطفی می‌شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار می‌گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت‌ساز بزند و در ادامه قصه عاشقانه لیلا و حامد شروع میشود . ...»

 

عکس نوشته عاشقانه از قصه عاشقی لیلا و حامد سریال پدر - سری دوم

 

«حامد پسر جوانی است که طی یک اتفاق درگیر ماجرایی عاطفی می‌شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار می‌گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت‌ساز بزند و در ادامه قصه عاشقانه لیلا و حامد شروع میشود . ...»

 

 عکس نوشته عاشقانه از قصه عاشقی لیلا و حامد سریال پدر - سری دوم  1

 عکس نوشته عاشقانه از قصه عاشقی لیلا و حامد سریال پدر - سری دوم 3

عکس نوشته عاشقانه , عاشقانه های سریال پدر , عکس نوشته قصه لیلا و حامد سریال پدر , عکس نوشته عاشقانه ریحانه و سینا , عکس نوشته سریال پدر 4 ,

عکس نوشته عاشقانه , عاشقانه های سریال پدر , عکس نوشته قصه لیلا و حامد سریال پدر , عکس نوشته عاشقانه ریحانه و سینا , عکس نوشته سریال پدر 4 ,

عکس نوشته عاشقانه , عاشقانه های سریال پدر , عکس نوشته قصه لیلا و حامد سریال پدر , عکس نوشته عاشقانه ریحانه و سینا , عکس نوشته سریال پدر 4 ,

عکس نوشته عاشقانه , عاشقانه های سریال پدر , عکس نوشته قصه لیلا و حامد سریال پدر , عکس نوشته عاشقانه ریحانه و سینا , عکس نوشته سریال پدر 4 ,