تبلیغات بنری
حالوا : آتشنشانی یکی از سخت ترین و خطرناک ترین شغل های دنیاست که شاید هرکس توان و جرات وارد شدن به ان را نداشته باشند . خیلی از اتش نشانان جانشان را تقدیم اتش کرده اند تا جان کسی را نجات دهند .   خیلی ها در راه خدمت به مردم دچار طعمه اتش شده اند و قسمتی از بدن خود را دچار اسیب های جدی کرده اند .در چند روز گذشته خبر سوختگی شدید یکی از اتشنشانان اهوازی در فضای مجازی منتشر شد که سوختگی شدید دو دست  آتش نشانی بنام جاسم ابوهیثم حکایت میکرد .   "جاسم ابوهیثم" آتشنشان فداکار اهوازی که دز…
سوختگی شدید آتشنشان اهوازی در حین انجام وظیفه / عکس

حالوا : آتشنشانی یکی از سخت ترین و خطرناک ترین شغل های دنیاست که شاید هرکس توان و جرات وارد شدن به ان را نداشته باشند . خیلی از اتش نشانان جانشان را تقدیم اتش کرده اند تا جان کسی را نجات دهند .

 

خیلی ها در راه خدمت به مردم دچار طعمه اتش شده اند و قسمتی از بدن خود را دچار اسیب های جدی کرده اند .در چند روز گذشته خبر سوختگی شدید یکی از اتشنشانان اهوازی در فضای مجازی منتشر شد که سوختگی شدید دو دست  آتش نشانی بنام جاسم ابوهیثم حکایت میکرد .

 

"جاسم ابوهیثم" آتشنشان فداکار اهوازی که دز اتش سوزی دو شب قبل در فرهنگشهر اهواز برای نجات جان یک شهروند , جان شیرین خود را به خطر انداخت و به شدت از صورت و دست دچار سوختگی شد.