تبلیغات بنری
 اسپوتنیک : نخستین دسته از جنگنده های سوخو 30SM به ناوگان منطقه کورسک پیوست. خلبانان جنگنده ناوگان نظامی ناحیه نظامی غربی در منطقه کورسک با اولین دسته از جنگنده های چند منظوره نسل «4+» Su-30SM که در کارخانه هواپیما سازی ایرکوتسک ساخته شده بودند، به پرواز درآمدند. از جنگنده های ایرکوتسک در منطقه کورسک، اسکادران دوم تشکیل خواهد شد.  
سوخو 30SM ایرکوتسک روسیه

 اسپوتنیک : نخستین دسته از جنگنده های سوخو 30SM به ناوگان منطقه کورسک پیوست.

 خلبانان جنگنده ناوگان نظامی ناحیه نظامی غربی در منطقه کورسک با اولین دسته از جنگنده های چند منظوره نسل «4+» Su-30SM که در کارخانه هواپیما سازی ایرکوتسک ساخته شده بودند، به پرواز درآمدند. از جنگنده های ایرکوتسک در منطقه کورسک، اسکادران دوم تشکیل خواهد شد.