تبلیغات بنری
ریحانه پارسا بازیگر جوان و ناپخته که با سریال پدر معروف و محبوب شد . ریحانه پارسا این روزها در فضای مجازی اینستاگرام عکسهای هنری با ارایش غلیظ از خود منتشر کرده است که مورد انتقاد کاربران فضای مجازی و حتی هوادارن خود قرار گرفته است.   ریحانه پارسا بعد از انتتشار تصاویر با انتقادات تند کاربران مواجه شد و ناچار به بستن کامنت ها شد و کامنت های کاربران را حذف کرد.   عکسهای منتشر شده مورد انتقاد ریحانه پارسا                
عکس های هنری جدید «ریحانه پارسا» مورد انتقاد تند کاربران قرار گرفت

ریحانه پارسا بازیگر جوان و ناپخته که با سریال پدر معروف و محبوب شد . ریحانه پارسا این روزها در فضای مجازی اینستاگرام عکسهای هنری با ارایش غلیظ از خود منتشر کرده است که مورد انتقاد کاربران فضای مجازی و حتی هوادارن خود قرار گرفته است.

 

ریحانه پارسا بعد از انتتشار تصاویر با انتقادات تند کاربران مواجه شد و ناچار به بستن کامنت ها شد و کامنت های کاربران را حذف کرد.

 

عکسهای منتشر شده مورد انتقاد ریحانه پارسا

 

 

ریحانه پارسا, عکس های هنری ریحانه پارسا, تصاویر اتلیه ای  ریحانه پارسا

ریحانه پارسا, عکس های هنری ریحانه پارسا, تصاویر اتلیه ای  ریحانه پارسا 1

 عکس های هنری جدید «ریحانه پارسا» مورد انتقاد تند کاربران قرار گرفت2

ریحانه پارسا, عکس های هنری ریحانه پارسا, تصاویر اتلیه ای  ریحانه پارسا5

 

 

ریحانه پارسا, عکس های هنری ریحانه پارسا, تصاویر اتلیه ای  ریحانه پارسا22

 ریحانه پارسا, عکس های هنری ریحانه پارسا, تصاویر اتلیه ای  ریحانه پارسا6

 عکس های هنری جدید «ریحانه پارسا» مورد انتقاد تند کاربران قرار گرفت8

ریحانه پارسا, عکس های هنری ریحانه پارسا, تصاویر اتلیه ای  ریحانه پارسا7