تبلیغات بنری
رسانه اکراینی : یک مادر اوکراینی بخاطر خریداری خانه، فرزندش را فروخت. سرویس مطبوعاتی پلیس منطقه خرسون - اوکراین خبر داد، یک زن که سعی داشت پسر پسر سه ماهه اش را به فروش برساند، دستگیر کرد. بر اساس اطلاعات پلیس، یکی از خویشاوندان این زن کوشش داشت در شهر خرسون، برای وی مشتری پیدا کند.شایان ذکر است که این زن 26 ساله کودک خود را همراه با اسناد و مدارک و لباس به مشتری تسلیم داد.همچنین آن را ضبط کرد، که از طرف پسر رد می شود و در آینده به هیچ وجه اعمال نخواهد شد.    
فروش فرزند به قصد خرید منزل

رسانه اکراینی : یک مادر اوکراینی بخاطر خریداری خانه، فرزندش را فروخت.

سرویس مطبوعاتی پلیس منطقه خرسون - اوکراین خبر داد، یک زن که سعی داشت پسر پسر سه ماهه اش را به فروش برساند، دستگیر کرد.

بر اساس اطلاعات پلیس، یکی از خویشاوندان این زن کوشش داشت در شهر خرسون، برای وی مشتری پیدا کند.
شایان ذکر است که این زن 26 ساله کودک خود را همراه با اسناد و مدارک و لباس به مشتری تسلیم داد.
همچنین آن را ضبط کرد، که از طرف پسر رد می شود و در آینده به هیچ وجه اعمال نخواهد شد.