تبلیغات بنری
کنسرت بزرگ محسن ابراهیم زاده 21 فروردین در اصفهان      حالوا : محسن ابراهیم زاده خواننده خوش اخلاق و خوش صدای کشور با انتشار پستی در اینستاگرام خود خبر از کنسرت بزرگ خود را در شهر اصفهان در 21 فروردین را داد .   محسن ابراهیم زاده برای مردم اصفهانی اینگونه نوشت : اصفهانی های با عشق اینهم اصفهان که مدام اعتراض داشتین که ما متوجه نشدیم و یا دیر متوجه شدیم و بلیط بهمون نرسید. پس فردا محسنی میاد  
محسن ابراهیم زاده 21 فروردین در اصفهان به روی صحنه میرود + جزییات

کنسرت بزرگ محسن ابراهیم زاده 21 فروردین در اصفهان 

 

 

حالوا : محسن ابراهیم زاده خواننده خوش اخلاق و خوش صدای کشور با انتشار پستی در اینستاگرام خود خبر از کنسرت بزرگ خود را در شهر اصفهان در 21 فروردین را داد .

 

محسن ابراهیم زاده برای مردم اصفهانی اینگونه نوشت :

اصفهانی های با عشق اینهم اصفهان که مدام اعتراض داشتین که ما متوجه نشدیم و یا دیر متوجه شدیم و بلیط بهمون نرسید. پس فردا محسنی میاد