تبلیغات بنری
روزنامه تجارت : رئيس جمهوري با تبريک فرا رسيدن روز ملي کنفدراسيون سوئيس، ابراز اطمينان کرد که همکاري‌هاي دو کشور براساس احترام متقابل بيش از پيش گسترش مي‌يابد. به گزاش ايرنا ، حسن روحاني ضمن تبريک فرارسيدن روز ملي کنفدراسيون سوييس به « آلن برسه» رييس شوراي فدرال کنفدراسيون اين کشور، ابراز اطمينان کرد که با توجه به توافقات صورت گرفته و همچنين با تکيه بر ظرفيت‌هاي متنوع موجود در روابط دوستانه و قديمي‌جمهوري اسلامي‌ايران و کنفدراسيون سوئيس، همکاري‌هاي دو کشور…

روزنامه تجارت : رئيس جمهوري با تبريک فرا رسيدن روز ملي کنفدراسيون سوئيس، ابراز اطمينان کرد که همکاري‌هاي دو کشور براساس احترام متقابل بيش از پيش گسترش مي‌يابد. به گزاش ايرنا ، حسن روحاني ضمن تبريک فرارسيدن روز ملي کنفدراسيون سوييس به « آلن برسه» رييس شوراي فدرال کنفدراسيون اين کشور، ابراز اطمينان کرد که با توجه به توافقات صورت گرفته و همچنين با تکيه بر ظرفيت‌هاي متنوع موجود در روابط دوستانه و قديمي‌جمهوري اسلامي‌ايران و کنفدراسيون سوئيس، همکاري‌هاي دو کشور براساس احترام متقابل بيش از پيش گسترش مي‌يابد. در پايان آمده است: از خداوند متعال، سلامتي و موفقيت آن جناب و سعادت و سربلندي مردم کنفدراسيون سوئيس را مسالت دارم.