حالوا | پورتال خبری و سبک زندگی

چرا امواج دریا ارامش بخش است ؟

امواج دريا,دريا آرامش,

امواج دريا يون منفى ایجاد مىكنند، يون منفى قابليت جذب اكسيژن بدن را بالا ميبرد و سطح سروتونين، ماده اى كه با خُلق و استرس در ارتباط است را تنظيم مى كند. بخاطر همين كنار دريا آرامش داريم      

تبلیغات بنری
امواج دريا يون منفى ایجاد مىكنند، يون منفى قابليت جذب اكسيژن بدن را بالا ميبرد و سطح سروتونين، ماده اى كه با خُلق و استرس در ارتباط است را تنظيم مى كند. بخاطر همين كنار دريا آرامش داريم      
چرا امواج دریا ارامش بخش است ؟

امواج دريا يون منفى ایجاد مىكنند، يون منفى قابليت جذب اكسيژن بدن را بالا ميبرد و سطح سروتونين، ماده اى كه با خُلق و استرس در ارتباط است را تنظيم مى كند. بخاطر همين كنار دريا آرامش داريم