تبلیغات بنری
برنامه کنسرت های شهریور سه خواننده محبوب و مردمی رضا صادقی , بهنام بانی , امید حاجیلی در شهرهای مختلف طبق برنامه و تاریخ اعلام شده برگزار خواهد شد. کنسرت بهنام بانی در 5 شهریور در برج میلاد برگزار خواهد شد. کنسرت رضا صادقی در 12 شهریور در کرج برگزار خواهد شد . کنسرت امید حاجیلی در 4 شهریور در شاهرود خواهد بود .     کنسرت رضا صادقی  رضا صادقی در 12 شهریور در سالن چمران در شهر کرج به روی صحنه خواهد رفت.   کنسرت امید حاجیلی  امید حاجیلی در 4 شهریور در شهر شاهرود در سالن امفی…
برنامه کنسرت های «رضا صادقی» «امید حاجیلی» و «بهنام بانی» در شهریور ماه 97

برنامه کنسرت های شهریور سه خواننده محبوب و مردمی رضا صادقی , بهنام بانی , امید حاجیلی در شهرهای مختلف طبق برنامه و تاریخ اعلام شده برگزار خواهد شد. کنسرت بهنام بانی در 5 شهریور در برج میلاد برگزار خواهد شد. کنسرت رضا صادقی در 12 شهریور در کرج برگزار خواهد شد . کنسرت امید حاجیلی در 4 شهریور در شاهرود خواهد بود .

 

 

کنسرت رضا صادقی

 رضا صادقی در 12 شهریور در سالن چمران در شهر کرج به روی صحنه خواهد رفت.


برنامه کنسرت های رضا صادقی امید حاجیلی و بهنام بانی در شهریور ماه 97

 

کنسرت امید حاجیلی

 امید حاجیلی در 4 شهریور در شهر شاهرود در سالن امفی تاتر ذوب اهن این شهر به روی صحنه میرود.


برنامه کنسرت های رضا صادقی امید حاجیلی و بهنام بانی در شهریور ماه 97

 

کنسرت بهنام بانی

بهنام بانی هم در سه چهار و پنج شهریور در سالن همایش های برج میلاد در تهران به روی صحنه خواهد رفت.


کنسرت بهنام بانی , کنسرت بانی  شهریور 97