تبلیغات بنری
شفقنا : چهار دسته راهکار یا چهار راه کلی می‌توانم برای بهبود کاهش تجاوزات جنسی به کودکان وجود دارد.نخستین راه، کاهش محرومیت‌ها و افزایش رفاه اجتماعی است که از طریق رفع احساس تبعیض اجتماعی، به کاهش انحرافات می‌انجامد و به‌ویژه در این مورد مؤثر است چرا که در جمع‌بندی ۲۰ حادثه اخیر که پیش‌تر اشاره کردم، محرومیت اجتماعی در متجاوزان پررنگ بود.راه دوم، افزایش آگاهی عمومی است. این کار در دو سطح انجام می‌شود. یکی برای کل جامعه و به‌ویژه خانواده‌ها که باید بدانند…
 راهکارهای برخورد با انواع تجاوز به کودکان چیست؟

شفقنا : چهار دسته راهکار یا چهار راه کلی می‌توانم برای بهبود کاهش تجاوزات جنسی به کودکان وجود دارد.

نخستین راه، کاهش محرومیت‌ها و افزایش رفاه اجتماعی است که از طریق رفع احساس تبعیض اجتماعی، به کاهش انحرافات می‌انجامد و به‌ویژه در این مورد مؤثر است چرا که در جمع‌بندی ۲۰ حادثه اخیر که پیش‌تر اشاره کردم، محرومیت اجتماعی در متجاوزان پررنگ بود.

راه دوم، افزایش آگاهی عمومی است. این کار در دو سطح انجام می‌شود. یکی برای کل جامعه و به‌ویژه خانواده‌ها که باید بدانند چگونه کودکان خود را از قرار گرفتن در معرض تجاوز حفظ کنند و به آنان آموزش مناسب و کافی در زمینه مسایل جنسی بدهند و دیگری، برای کودکان که از طریق مدرسه‌ها و رسانه‌ها باید به شکلی نظام مند و استاندارد صورت گیرد و جدی گرفته شود. راه سوم، مستندسازی و تهیه آمار و اطلاعات شفاف و در دسترس از موارد تجاوز است تا امکان تحلیل و ارائه راه حل علمی پدید آید. راه چهارم و مهم‌ترین راه نیز تدبیر راه‌های نهادینه‌ و ساده برای رفع نیاز جنسی است چرا که شواهد نشان داده است روش فعلی، محدود و ناکافی بوده است.