تبلیغات بنری
قبل از اینکه شروع به آرایش ابرو کنید باید فرم صحیح ابرو را تعیین کنید.  1. نقطه شروع ابروها را پیدا کنید. قبل از شروع به پُرکردن قسمت‌های کم‌پشت ابروها، باید نقطه آغاز ابرو را مشخص کنید. برای این‌کار می‌توان از یک مداد ابروی بلند استفاده کرد به این ترتیب که مداد ابرو را به صورت عمودی، به موازات سوراخ بینی خود قرار می‌دهید و نقطه برخورد مداد با ابرو را به عنوان نقطه شروع ابرو در نظر می گیرید.  2. نقطه انتهای ابرو را مشخص کنید. مثل مورد اول، باید نقطه پایان ابرو…
3 مرحله اصول آرایش ابرو ؛ آموزش تصویری


قبل از اینکه شروع به آرایش ابرو کنید باید فرم صحیح ابرو را تعیین کنید.


 
1. نقطه شروع ابروها را پیدا کنید.

قبل از شروع به پُرکردن قسمت‌های کم‌پشت ابروها، باید نقطه آغاز ابرو را مشخص کنید. برای این‌کار می‌توان از یک مداد ابروی بلند استفاده کرد به این ترتیب که مداد ابرو را به صورت عمودی، به موازات سوراخ بینی خود قرار می‌دهید و نقطه برخورد مداد با ابرو را به عنوان نقطه شروع ابرو در نظر می گیرید.


 
2. نقطه انتهای ابرو را مشخص کنید.

مثل مورد اول، باید نقطه پایان ابرو را نیز قبل از هر کاری مشخص کنید زیرا ما به‌هیج‌وجه قصد نداریم ابروها را تا نزدیک گوش‌ها امتداد دهیم! برای این‌کار باز هم از همان مداد ابروی بلند کمک می‌گیریم و مداد را به صورت مورب، از کنار سوراخ بینی به سمت گیج‌گاه نگه می‌داریم. محل برخورد مداد با ابرو را نفطه انتهای ابرو در نظر می‌گیریم.

 


3. آرک ابرو یا قوس ابرو را مشخص کنید.

برای تعیین محل مناسب قوس ابرو، همان مداد ابروی بلند را دوباره کنار سوراخ بینی قرار دهید و قسمت بالای آن را به سمت مرکز چشم حرکت دهید. محل برخورد مداد ابرو با ابرو، محل قوس طبیعی ابروی شماست.

 

 

 

آرایش ابرو

 

نکته: در هر دو مورد 1 و 2 در صورتی‌که تار موها خارج از نقاط تعیین شده قرار گرفتند، آن‌ها را با موچین اصلاح کنید و بر عکس اگر بین نقاط تعیین شده تا محل رویش ابروها خالی بود،  به وسیله یک مداد ابرو این فضای خالی را پُر کنید.