تبلیغات بنری
   هزینه تماس شماره های 110 تا شماره 129 کاملا رایگان و هزینه تماس شماره های 131 به بعد بر عهده تماس گیرنده است. تلفن اضطراری (رایگان) 110 پلیس 111 ارتباط با دولت 112 هلال احمر 113 اداره اطلاعات 114 اطلاعات سپاه 115 اورژانس 116 حراست انتظامی 117 خرابی تلفن ثابت 118 اطلاعات تلفن ثابت 119 اعلام ساعت رسمی 120 پلیس راه 121 اتفاقات برق 122 اتفاقات آب 123 اورژانس بهزیستی 124 مبارزه با گرانفروشی 125 آتش نشانی 129 دادگستری تلفن اضطراری (غیررایگان)131 جهاد کشاورزی 132 ارتباط با قوه مقننه 133 تاکسی…
لیست شماره تلفن های اظطرای نهاد های دولتی

 


 هزینه تماس شماره های 110 تا شماره 129 کاملا رایگان و هزینه تماس شماره های 131 به بعد بر عهده تماس گیرنده است.
تلفن اضطراری (رایگان)

110 پلیس

111 ارتباط با دولت

112 هلال احمر

113 اداره اطلاعات

114 اطلاعات سپاه

115 اورژانس

116 حراست انتظامی

117 خرابی تلفن ثابت

118 اطلاعات تلفن ثابت

119 اعلام ساعت رسمی

120 پلیس راه

121 اتفاقات برق

122 اتفاقات آب

123 اورژانس بهزیستی

124 مبارزه با گرانفروشی

125 آتش نشانی

129 دادگستری


تلفن اضطراری (غیررایگان)

131 جهاد کشاورزی

132 ارتباط با قوه مقننه

133 تاکسی برون شهری

134 هوا شناسی

137 شهرداری

190 شکایت از اورژانس

192 تقویم و ساعات شرعی

193 اداره پست

194 خرابی گاز

195 شکایت از مخابرات

197 شکایت نیرو انتظامی

199 فرودگاه هواپیمایی


کدهای چهار رقمی (غیررایگان)

1504 حفظ منابع طبیعی

1540 حفظ محیط زیست

1480 مشاوره بهزیستی

1490 وزارت بهداشت

1520 اموزش و پرورش

1590 پزشک خانواده

1544 اینترنت اسیا تک

1690 نظارت نظام پزشکی

1616 بنیاد شهید ایثارگران