حالوا | پورتال خبری و سبک زندگی

لیست کامل پیش شماره های تلفن ثابت استان ها و شهرها

پیش شماره تلفن شهر ها,پیش کد استان های ایران,پیش کد,پیش شماره شهرها و استان ها,

  تهیه لیست کامل  از پیش شماره و یا همان کد تلفن ثابت استان‌ها و شهرهای ایران , فهرست کد و تلفن‌های جدید استان‌ها و شهرهای ایران       ۰۴۱ { آذربایجان شرقی }  ۰۴۴ { آذربایجان غربی } ۰۸۴ { ایلام } ۰۴۵ { اردبیل } ۰۳۱ {اصفهان} ۰۷۷ {بوشهر } ۰۲۱  { تهران}۰۳۸ { چهارمحال و بختیاری} ۰۵۱ { خراسان رضوی} ۰۵۶ { خراسان جنوبی} ۰۵۸ { خراسان شمالی} ۰۶۱ { خوزستان} ۰۲۴ { زنجان } ۰۲۳ { سمنان } ۰۵۴ { سیستان و بلوچستان }۰۷۱ { فارس } ۰۲۶  { البرز } ۰۲۵ { قم } ۰۲۸…

تبلیغات بنری
  تهیه لیست کامل  از پیش شماره و یا همان کد تلفن ثابت استان‌ها و شهرهای ایران , فهرست کد و تلفن‌های جدید استان‌ها و شهرهای ایران       ۰۴۱ { آذربایجان شرقی }  ۰۴۴ { آذربایجان غربی } ۰۸۴ { ایلام } ۰۴۵ { اردبیل } ۰۳۱ {اصفهان} ۰۷۷ {بوشهر } ۰۲۱  { تهران}۰۳۸ { چهارمحال و بختیاری} ۰۵۱ { خراسان رضوی} ۰۵۶ { خراسان جنوبی} ۰۵۸ { خراسان شمالی} ۰۶۱ { خوزستان} ۰۲۴ { زنجان } ۰۲۳ { سمنان } ۰۵۴ { سیستان و بلوچستان }۰۷۱ { فارس } ۰۲۶  { البرز } ۰۲۵ { قم } ۰۲۸…

 

تهیه لیست کامل  از پیش شماره و یا همان کد تلفن ثابت استان‌ها و شهرهای ایران , فهرست کد و تلفن‌های جدید استان‌ها و شهرهای ایران

 

 

 

۰۴۱ { آذربایجان شرقی }

 ۰۴۴ { آذربایجان غربی }

۰۸۴ { ایلام }

۰۴۵ { اردبیل }

۰۳۱ {اصفهان}

۰۷۷ {بوشهر }

۰۲۱  { تهران}

۰۳۸ { چهارمحال و بختیاری}

۰۵۱ { خراسان رضوی}

۰۵۶ { خراسان جنوبی}

۰۵۸ { خراسان شمالی}

۰۶۱ { خوزستان}

۰۲۴ { زنجان }

۰۲۳ { سمنان }

۰۵۴ { سیستان و بلوچستان }

۰۷۱ { فارس }

۰۲۶  { البرز }

۰۲۵ { قم }

۰۲۸ { قزوین }

 

۰۸۷ { کردستان }

۰۳۴ { کرمان }

۰۸۳ { کرمانشاه }

۰۷۴  { کهگیلویه و بویراحمد}

۰۱۷ { گلستان }
 
۰۱۳ { گیلان}

۰۶۶ { لرستان}

۰۱۱ { مازندران}

 ۰۸۶  { مرکزی}

۰۷۶ { هرمزگان}

۰۸۱ { همدان}

۰۳۵ { یزد}